ΦΕΚ 2288/Β/11.06.2019

  • 11 Ιουνίου 2019

Απόφ. 11716/986

Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την ανέγερση και λειτουργία σχολικών δομών ειδικής αγωγής.(2)

Επιστροφή