ΦΕΚ 2286/Β/11.06.2019

  • 11 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/52135/348

Τροποποίηση του άρθρου 2 των δεκατεσσάρων (14) αποφάσεων α)ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41346/ 322/29- 6-2018,β)ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41356/323/29-6-2018,γ)ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41364/324/29-6-2018, δ) ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325/29-6-2018, ε) ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41368/326/29-6-2018, στ) ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327/29-6-2018, ζ) ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41375/328/29-6-2018, η) ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41377/329/29-6-2018, θ)ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41387/331/29-6-2018, ι) ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41389/332/29-6-2018, ια)ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41392/333/29-6-2018, ιβ) ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41394/334/29-6-2018, ιγ)YΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335/ 29-6-2018 και ιδ)ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41398/336/ 29-6/2018 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων τουάρθρου 3 του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Β΄), με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Σχέδια Διαχείρισης ΚινδύνωνΠλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και δημοσιεύθηκαν αντίστοιχα στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2640, 2691, 2692,2686, 2684, 2693, 2682, 2685, 2689, 2638, 2690,2688, 2687, 2683 Β΄/2018).(3)

Επιστροφή