ΦΕΚ 2282/Β/11.06.2019

  • 11 Ιουνίου 2019

Απόφ. Φ.914.2/Γ/3224/Σ.698/03/7/2019/ΤΕΘΑ/1α

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.914.2/Γ/1920/ Σ.813/31-5-2007 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός της διαδικασίας εκμισθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ» (Β΄ 999). (1)

Επιστροφή