ΦΕΚ 2872/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711

Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του ν. 4495/2017.(1)

Επιστροφή