ΦΕΚ 2871/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710

Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ του ν. 4495/2017. (1)

Επιστροφή