ΦΕΚ 2326/Β/14.06.2019

  • 14 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΔΙΔΑΔ/Φ.40/623/οικ.21542

Τροποποίηση της ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/ 30.10.1992 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα “Καθορισμός προβληματικών περιοχών σε εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 2085/1992” (Φ.Ε.Κ. 667/ Β΄/11.11.1992), όπως ισχύει. (1)

Επιστροφή