ΦΕΚ 2364/Β/18.06.2019

  • 19 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.6186/A321

Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή α) κτιρίων (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, β) κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες της 16ης και 17ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γ) κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες της Δεκεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και δ) κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Μαΐου 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.(1)

Επιστροφή