ΦΕΚ 2305/Β/12.06.2019

  • 12 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53704/6906

Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και της παραγράφου 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως ισχύει. (1)

Επιστροφή