ΦΕΚ 310/Δ/11.06.2019

  • 11 Ιουνίου 2019

Απόφ. Π.Δ.30-05-19

Επανέγκριση ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού «Αδελιανός Κάμπος» Δημοτικής Κοινότητας Άδελε, Δημοτικής Ενότητας Αμαρίου, Δήμου Ρεθύμνης (Ν. Ρεθύμνης).(1)

Επιστροφή