ΦΕΚ 2245/Β/10.06.2019

  • 11 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/YΦΠΓ/52113/572

Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995, από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων.(2)

Επιστροφή