ΦΕΚ 339/Δ/20.06.2019

  • 20 Ιουνίου 2019

Απόφ. Π.Δ.06-06-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Νομού Αττικής στην περιοχή «Τρίγωνο Φραγκοπούλου».(1)

Επιστροφή