ΦΕΚ 298/Δ/06.06.2019

  • 07 Ιουνίου 2019

Απόφ. 27105

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Αρτεμώνα» του Δήμου Σίφνου, νήσου Σίφνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή