ΦΕΚ 292/Δ/05.06.2019

  • 07 Ιουνίου 2019

Απόφ. 1738

Διόρθωση σφάλματος επι χάρτου που αφορά την δημοτική οδό η οποία είχε αναγνωριστεί με την 4384/3624/10.12.2001(Δ΄1138) απόφαση Νομάρχη Χανίων, ως κύρια δημοτική οδός.(3)

Επιστροφή