ΦΕΚ 2152/Β/07.06.2019

  • 07 Ιουνίου 2019

Απόφ. 60469 ΕΞ 2019

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Κεφαλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(1)

Επιστροφή