ΦΕΚ 2131/Β/06.06.2019

  • 06 Ιουνίου 2019

Απόφ. 2133.2/40999

Κύρωση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Όρους με αριθμ. 01. «Προσέγγιση πλοίων και εν γένει πλωτών μέσων στη χερσόνησο του Άθω Αγίου Όρους». (1)

Επιστροφή