ΦΕΚ 325/Δ/18.06.2019

  • 19 Ιουνίου 2019

Απόφ. 52885/1408

Μερική κύρωση του δασικού χάρτη Δυτικής Αττικής των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ: Ελευσίνας, Μαγούλας, Νέας Περάμου, Οινόης, Ερυθρών, Βιλίων Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Κορυδαλλού Π.Ε. Πειραιώς (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή