ΦΕΚ 295/Δ/05.06.2019

  • 06 Ιουνίου 2019

Απόφ. Π.Δ.22-05-19

Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος «Πύρνας – Κοκκιναρά» και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (Ν. Αττικής).(1)

Επιστροφή