ΦΕΚ 286/Δ/04.06.2019

  • 05 Ιουνίου 2019

Απόφ. 27124

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «ΒΟΥΡΝΗ» της Τοπικής Κοινότητας Κτικάδου, Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενο έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Νικολάου Κρητικού.(1)

Επιστροφή