ΦΕΚ 284/Δ/04.06.2019

  • 05 Ιουνίου 2019

Απόφ. Π.Δ.17-04-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση Πυρί της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων (Ν. Βοιωτίας), στο Ο.Τ. 462, με άρση απαλλοτρίωσης, επιβολή προκηπίου και καθορισμός χρήσης γης, όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή