ΦΕΚ 282/Δ/04.06.2019

  • 05 Ιουνίου 2019

Απόφ. 97143

Ανάκληση της 2805/29-11-2007 (ΦΕΚτ.Δ΄662/13- 12-2007), απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας δασικής έκτασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου στη θέση «Μονή Καρακαλά - Ράχη Σμυρτορέμματος - Πλατανάκια» τ.κ. Αγίου Αδριανού και τ.κ. Νέου Ροεινού του Δήμου Ναυπλιέων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, συνολικού εμβαδού Ε=1.109.398,26τ.μ.(2)

Επιστροφή