ΦΕΚ 278/Δ/04.06.2019

  • 05 Ιουνίου 2019

Απόφ. 3878/2017

Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων οικισμού Ασπρουλιάνοι Δ.Ε. Γεωργιούπολης του Δήμου Αποκορώνου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (2)

Επιστροφή