ΦΕΚ 2081/Β/04.06.2019

  • 05 Ιουνίου 2019

Απόφ. 2/46251/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από την τροποποίηση: α) της ΔΑΕΦΚ/3610/2015/Α325/2016 κοινής υπουργικής απόφασης, β) της 3396/Α325/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, γ) της 5428/Π.Ε./ Α325/2014 κοινής υπουργικής απόφασης και δ) της 1040/Π.Ε/Α325/27-03-2014 κοινής υπουργικής απόφασης.(1)

Επιστροφή