ΦΕΚ 2060/Β/04.06.2019

  • 05 Ιουνίου 2019

Απόφ. 1788

Ορισμός του Δήμου Καρδίτσας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.(3)

Επιστροφή