ΦΕΚ 2051/Β/04.06.2019

  • 05 Ιουνίου 2019

Απόφ. 2/41948/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από α) τις πλημμύρες της 11ης Φεβρουαρίου 2017 και 26ης Οκτωβρίου 2017 σε περιοχές της Π.Ε Χανίων β) την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Π.Ε Ρόδου και γ) την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.(1)

Επιστροφή