ΦΕΚ 2051/Β/04.06.2019

  • 05 Ιουνίου 2019

Απόφ. 2/41941/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από α) τις πλημμύρες της 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Π.Ε Χίου β) τις πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές της Π.Ε Λέσβου και γ) τις πλημμύρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 σε περιοχές της Π.Ε. Έβρου.(2)

Επιστροφή