ΦΕΚ 1999/Β/31.05.2019

  • 03 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38349/2518

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 20232/2010 σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών». (5)

Επιστροφή