ΦΕΚ 1999/Β/31.05.2019

  • 03 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38329/2517

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 4932/2017 σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών». (6)

Επιστροφή