ΦΕΚ 2042/Β/04.06.2019

  • 04 Ιουνίου 2019

Απόφ. .2/46035/0025

Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από α) τις πυρκαγιές της 1ης, 2ης και 3ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές της Π.Ε. Λακωνίας, β) την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σαρωνικού και την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνα και Ωρωπού, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.(2)

Επιστροφή