ΦΕΚ 2042/Β/04.06.2019

  • 04 Ιουνίου 2019

Απόφ. 2/46054/0025

Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τη χαλαζόπτωση της 27ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(7)

Επιστροφή