ΦΕΚ 2042/Β/04.06.2019

  • 04 Ιουνίου 2019

Απόφ. 2/46052/0025

Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τη χαλαζόπτωση της 18ης Ιουνίου 2014 σε περιοχές της Π.Ε. Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (6)

Επιστροφή