ΦΕΚ 2031/Β/04.06.2019

  • 04 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/169746/11279

Απόδοση ποσοστού επί τοις εκατό από τα έσοδα από τα εισιτήρια του Μουσείου Ακρόπολης υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. (1)

Επιστροφή