ΦΕΚ 246/Δ/24.05.2019

  • 24 Μαΐου 2019

Απόφ. 023368

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Αμπελάς» της Δ.Κ. Ναούσης Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από αίτηση του Φραγκίσκου Αναγνωστόπουλου και του Εμμανουήλ Βιτσαδάκη.(1)

Επιστροφή