ΦΕΚ 1834/Β/24.05.2019

  • 24 Μαΐου 2019

Απόφ. 2/41983/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις πλημμύρες της 26ης και 27ης Ιουνίου 2018 σε περιοχές της Π.Ε Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.(2)

Επιστροφή