ΦΕΚ 1825/Β/23.05.2019

  • 23 Μαΐου 2019

Απόφ. 2/41963/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις πλημμύρες της 22ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές της Π.Ε. Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(1)

Επιστροφή