ΦΕΚ 1825/Β/23.05.2019

  • 23 Μαΐου 2019

Απόφ. 2/41955/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις πλημμύρες της 20ης και 21ης Μαΐου 2016 σε περιοχές της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την πλημμύρα της 25ης Ιουνίου 2016 σε περιοχές της Π.Ε. Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.(2)

Επιστροφή