ΦΕΚ 1813/Β/23.05.2019

  • 23 Μαΐου 2019

Απόφ. 5230

Ανάθεση αρμοδιότητας συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης νέων χαράξεων Ε.Ο. εντός διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.(5)

Επιστροφή