ΦΕΚ 1802/Β/22.05.2019

  • 22 Μαΐου 2019

Απόφ. 2/40550/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016 σε περιοχές της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.(2)

Επιστροφή