ΦΕΚ 1802/Β/22.05.2019

  • 22 Μαΐου 2019

Απόφ. 2/40557/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από το σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018 σε περιοχές των Π.Ε. ΚαρδίτσαςΤρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. (3)

Επιστροφή