ΦΕΚ 235/Δ/12.05.2019

  • 20 Μαΐου 2019

Απόφ. 60073/1168

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Βελισσαρίου, Δήμου Ιωαννιτών στο Κ.Φ. 252 και στο Κ.Χ. 254.(2)

Επιστροφή