ΦΕΚ 1762/Β/20.05.2019

  • 20 Μαΐου 2019

Απόφ. Α.1196

Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α').(1)

Επιστροφή