ΦΕΚ 233/Δ/16.05.2019

  • 17 Μαΐου 2019

Απόφ. 953/58326

Σημειακή τροποποίηση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας, (ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/2016).(1)

Επιστροφή