ΦΕΚ 223/Δ/16.05.2019

  • 17 Μαΐου 2019

Απόφ. 561/10352

Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντός των ορίων του οικισμού Σωματά, ΤΚ Αρμένων, Δήμου Ρεθύμνου, στη θέση «Καστελλοχαλέπα» σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.(2)

Επιστροφή