ΦΕΚ 285/Δ/04.06.2019

  • 05 Ιουνίου 2019

Απόφ. 2399

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου που βρίσκεται εντός του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού τόπου τμήματος του οικισμού Αρναίας στον Δήμο Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Κεχαγιά Χρήστου του Ιωάννη.(2)

Επιστροφή