ΦΕΚ 272/Δ/31.05.2019

  • 31 Μαΐου 2019

Απόφ. 3254

Αναστολή έκδοσης Αδειών Δόμησης και Αναστολή έναρξης Οικοδομικών Εργασιών σε μεμονωμένα ακίνητα και οποιαδήποτε παρέμβαση στους δημόσιους και κοινοχρήστους χώρους στον παραδοσιακό οικισμό «Παρθενώνας» του Δήμου Σιθωνίας του Ν. Χαλκιδικής, για τον οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία οριοθέτησής του και η θεσμοθέτηση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και επιτρεπόμενων χρήσεων γης.(1)

Επιστροφή