ΦΕΚ 1988/Β/31.05.2019

  • 31 Μαΐου 2019

Απόφ. 2/41981/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις πλημμύρες της 15ης έως 19ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Π.Ε Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή