ΦΕΚ 1988/Β/31.05.2019

  • 31 Μαΐου 2019

Απόφ. 2/41986/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις πλημμύρες της 7ης Ιουνίου 2018 σε περιοχές της Π.Ε Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(2)

Επιστροφή