ΦΕΚ 276/Δ/03.06.2019

  • 03 Ιουνίου 2019

Απόφ. 2398

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου που βρίσκεται εντός του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού τόπου τμήματος του οικισμού Αρναίας στον Δήμο Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Λουκοβίτη Βασιλείου του Αγγέλου, κληρονόμων Λουκοβίτη Χρήστου του Βασιλείου και κληρονόμων Λουκοβίτη Νικολάου του Βασιλείου.(1)

Επιστροφή