ΦΕΚ 276/Δ/03.06.2019

  • 03 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/43062/2251

Οριοθέτηση της διατηρητέας χρήσης του «θερινού κινηματογράφου Παλάς», στο δώμα του κτιρίου επί των οδών Αγίου Φανουρίου, Υμηττού 109 και Ιφικράτους στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων, και καθορισμός νέας χρήσης στο υπόλοιπο τμήμα του, ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.(3)

Επιστροφή