ΦΕΚ 1699/Β/16.05.2019

  • 16 Μαΐου 2019

Απόφ. 33862

Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.(1)

Επιστροφή