ΦΕΚ 213/Δ/09.05.2019

  • 13 Μαΐου 2019

Απόφ. 11183/229

Ανάκληση απόφασης αναγνώρισης οδού (παρόδου) επί της οδού Μεραρχίας Αρχιπελάγους στο Ο.Τ. 369 του πρώην Δήμου Μυτιλήνης ως προϋφιστάμενης του 1923.(3)

Επιστροφή